Προϊόντα

Προϊόντα

Η φιλοσοφία που ενώνει τον Όμιλο Επιχειρήσεων Bonfiglioli βασίζεται σε μία πολύ συγκεκριμένη έννοια: Ολική ποιότητα για την ικανοποίηση του πελάτη. Το σύστημα ελέγχου ποιότητας του Ομίλου Bonfiglioli εφαρμόζεται από όλες ανεξαιρέτως τις μονάδες παραγωγής σε όλα τα επιμέρους στάδια, σύμφωνα με τους κανόνες UNI EN ISO 9001.

 

  1. Βιομηχανικών Εφαρμογών:

  2. Κινητών Εφαρμογών:

Ποιότητα Bonfiglioli

Το σύστημα ελέγχου ποιότητάς μας εφαρμόζεται από όλες ανεξαιρέτως τις μονάδες παραγωγής σε όλα τα επιμέρους στάδια, σύμφωνα με τους κανόνες UNI EN ISO 9001

Αντικατάσταση & Επισκευή

Αναλαμβάνουμε αντικαταστάσεις και επισκευές κινητήρων και μειωτήρων άλλων εταιρειών με αντίστοιχους δικούς μας.

©2022 Bonfiglioli. All Rights Reserved. Designed By Icarus

Αναζήτηση

Γλώσσα